Tekort op Brusselse begroting bedroeg in 2018 geen 600, maar 912 miljoen euro

stad – de brusselse regering heeft het schaarste op de prognose 2018 maar liefst 312, 7 natuurlijk getal euro te laag ingeschat. Het bedraagt niet 599, 5 natuurlijk getal maar 912, 2 natuurlijk getal euro, zo schrijft het rekenhof in zijn 24ste boek, dat wordt voorgelegd aan het brussels parlement en de verenigde samenkomst van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Het nettotekort vertegenwoordigt welhaast 22 procent van de totale netto-ontvangsten. Daarnaast heeft het rekenhof een verwerpen meningsuiting geformuleerd over de algemene rekening 2018 van de gewestelijke entiteit, die bestaat uit de kerkdiensten van de regering en 22 autonome bestuursinstellingen ( abi ). Het hof onthield zich over de rekening van de brusselse brandweer ( dbdmh ) en formuleerde één verwerpen meningsuiting over het parkeeragentschap. Over 13 rekeningen formuleerde het rekenhof restrictie en de rekeningen van 7 abi’s kregen een goedkeurend oordeel. Het rekenhof merkt in zijn 24ste boek grote problemen bij het aangekondigde begrotings- en vorderingensaldo voor het jaar 2018. Zo werd de rekening van de prognose 2018 gesloten met een nettotekort ( buiten schuldverrichtingen ) van 599, 5 natuurlijk getal euro, dat volgens het rekenhof echter 312, 7 natuurlijk getal euro te laag geschat is. “het nettotekort beloopt bijgevolg 912, 2 natuurlijk getal euro, en vertegenwoordigt welhaast 22 % van de totale netto-ontvangsten”, luidt het in een mededeling. Het door het inr ( instituut voor nationale rekeningen ) berekende vorderingensaldo 2018 bedraagt -437, 3 natuurlijk getal euro, tegelijkertijd de begrotingsraming van het rayon uitkwam op een vorderingensaldo met nulwaarde. Tunnelsdat onderscheid vloeit voort uit de uitzonderlijke investeringsuitgaven ( zoals de renovatie van de tunnels ) en veiligheidsuitgaven ( in de nasleep van de aanslagen van 22 maart ) die de brusselse regering voor 349 natuurlijk getal euro had geneutraliseerd bij de cosmetica van de begroting. Maar het rekenhof merkt op dat belgië in 2018 geen formele verzoek aan de europese commissie gestructureerd heeft om de flexibiliteitsclausule te mag nemen om overheidsinvesteringen te kunnen buitensluiten bij de berekening van zijn structureel saldo. De directe gewestschuld bedroeg eind 2018 3, 4 geheel getal euro of 406 natuurlijk getal meer ten opzichte van 2017.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.