Politie klist twee zwartwerkers in Liedekerke

start deze week heeft een interventie-eenheid van de politiezone tarl op de houtmarktstraat in liedekerke 2 personen gearresteerd naar reden van een verkeerscontrole van een bedenkelijk vrachtvoertuig. Op voet van de identiteitscontrole bleek geen van beiden personen te voorschrijven over een geldige verblijfsvergunning. Een van hen is afkomstig van sierra leone. De andere organisme is afkomstig van ivoorkust. De personen werden overgebracht naar het hoofdcommissariaat van de politiezone tarl te liedekerke. Daar betrokkenen over geen geldige verblijfstitel beschikten, waarden hun activiteiten in campagne met de arbeids- en sociale regelgeving. Inreisverbod zij werden ondervraagd door een ter plaatse gekomen controleur van de rijksdienst sociale zekerheid. Een opsporingsonderzoek vanwege tewerkstelling van personen buitenshuis rechtsgeldig verblijfsrecht en zwartwerk werd door het arbeidsauditoraat brussel opgestart. De engageren vreemdelingenzaken betekende aan beiden personen een commando om het grondgebied te doods en legde voorts een inreisverbod op van 2 jaar aan een van de betrokkenen. Door dit inreisverbod is de betrokkene lopend deze tijdsperiode geseind in het schengen informatiesysteem ( sis-databank ). Dit betekent dat elke politiedienst in het hele schengengebied die een controle doet van de politionele databanken uitzicht heeft op deze verwijderingsmaatregel opgelegd door de belgische overheid. Zware boetes na voltooiing van het opsporingsonderzoek en mits de feiten bewezen blijken, kan de arbeidsauditeur de werkgever van betrokkenen correctioneel dagvaarden of het colonne overmaken aan de engageren voor administratieve geldboeten. Mits een administratieve geldboete wordt opgelegd, zal deze tussen de 4. 800 euro en 48. 000 euro zijn ; wordt de werkgever correctioneel vervolgd, dan riskeert hij een geldboete tussen de 9. 600 euro en 96. 000 euro en/of een gevangenisstraf van 6 maanden tot drie jaar.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.