Onvoldoende maatregelen tegen tekort van 3000 plaatsen in onderwijsregio Dilbeek

tegemoet het klas 2024-2025 dreigt er in de onderwijszone dilbeek, die de gemeenten dilbeek, merchtem, asse, ternat, opwijk, wemmel, londerzeel en kapelle-op-den-bos omvat, een groot capaciteitstekort van nagenoeg 3. 000 plaatsen in het secundair onderwijs. Dat blijkt uit de capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs editie 2018 en uit het rangnummer voortgangsrapport over het masterplan scholenbouw van 2019. Vlaams volksvertegenwoordiger jo de ro roept de minister van instituut dan ook spoedeisend op om extra capaciteitsmiddelen te voorzien. De capaciteitsmonitor en het rangnummer voortgangsrapport over het masterplan scholenbouw van 2019 aanreiken bijeen een onenigheid beeldhouwwerk van wat er de afgelopen jaren gerealiseerd werd op vlak van scholenbouw. Al is dat niet alles. Het toont ons ook waar de komende jaren er nog uitgestrekte capaciteitsproblemen zou zijn als de regering dit beleid blijft voeren. “de vlaamse regering en het vlaams parlement, maar ook inrichtende machten en gemeentebesturen kunnen niet langduriger meer zeggen dat ze het niet hebben zien aankomen”, vertelt vlaams volksvertegenwoordiger van open vld en onderwijsspecialist jo de ro. Prognoses en onderwijszones “als we allebei studies ongeacht mekaar neerzetten, zien we dat er de afgelopen jaren een wezenlijk andere aanpak is ontstaan”, vertelt de ro. “zo gaat men niet langduriger op onderstel van buikgevoel, persartikels of een lange arm in stad capaciteitsmiddelen autoriseren, maar op onderstel van prognoses op gemeentelijk niveau en hierbinnen onderwijszones. Bovenal dat laatste is van groot bij voor de kapitaal van secundair onderwijs. Er zijn immers tientallen gemeenten behalve secundair instituut op hun grondgebied en er zijn bestaande leerlingenstromen van de ene gemeente naar de andere gemeente. Dat scheppen het net iets moeilijker om voor kapitaal secundair instituut de middelen toe te weten en om lokale inrichtende machten te overtuigen om mee te investeren in kapitaal, daarboven de middelen die de vlaamse regering ter dwangsom stelt”, aldus jo de ro. Capaciteitstekort zone dilbeek de capaciteitsmonitor toont dat er een tal zones zijn waar de tekorten van de gevari\xeberde gemeenten in die zone mekaar versterken. Men kan dus niet tellen op buurgemeenten om de tekorten die tegemoet het klas 2024-2025 ontstaan, gedeeltelijk te compenseren. “dat zijn zones waar spoedeisend capaciteitsmiddelen willen heen gaan om rampen te vermijden”, aldus de ro. Een zone waar er ernstige tekorten ontstaan de komende jaren, kreeg weinig middelen voor de komende jaren. Die zone is de zone dilbeek. In deze zone zijn er tekorten in alle gemeenten van de zone : wemmel ( -23 ), kapelle-op-den-bos ( -167 ), ternat ( -222 ), londerzeel ( -372 ), merchtem ( -407 ), asse ( – 441 ), opwijk ( -481 ) en ten slotte dilbeek zelf : ( -835 ). Voor de ganse zone is het schaarste pakweg 3000 plaatsen. Voor dat schaarste is er voor al die gemeenten 2. 505. 000 euro voorzien. Geen enkele zone waar de tekorten zo hoog oplopen de komende jaren krijgt zo’n laag bedrag. Jo de ro is ervan overtuigd dat deze onderwijszone niet kan wachten op extra middelen van een volgende ronde van capaciteitsuitbreiding, die gangbaar in 2021 zal werd uitgeschreven. “de huidig toegekende middelen voldoen niet om het schaarste van nagenoeg 3. 000 plaatsen weg te werken. Ik roep de minister van instituut en bij uitvergroting de vlaamse regering om nog deze legislatuur extra middelen uit te voorttrekken om deze problematiek aan te pakken. Gezien de verwachte tekorten in de omringende onderwijszones mag men er niet van uitgaan dat deze tekorten daar kunnen werd opgevangen. Een extra investering is dus spoedeisend nodig”, aldus de ro.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.