Lezing Prof. Wim Distelmans trekt veel toehoorders

op 24 oktober 2019 geel prof. Wim distelmans een interpretatie met als stellingname “een waardig levenseinde”. Deze problematiek leeft bij een talloos tal mensen, dit werd nog maar eens duidelijk door het overdonderend succes van deze lezing. Op een korte tijd waarden de tickets uitverkocht, in zoverre dat er een grote zaal van de montil nodig is om de meer dan 600 inschrijvers te kunnen mogelijkheid bieden. Twee zorgverleners, caroline d’hoye als thuisverpleegster en marleen de bolle als verzorgende kwamen door hun dagelijkse ervaring in de thuiszorg tot éénzelfde slot : soms botst de verzorgende op een grenswaarde van zijn kunnen. Uit diepgaande gesprekken besloten zij bijeen om alle mogelijke kennisoverdracht te vergaren over de gewetenskwestie waar elke zorgverlener of dokter vroegtijdig of laat mee geconfronteerd wordt : wat als ik vaststel dat ik mijn patiënt niet meer kan bijstaan hersteld en er onderbeen nog een leven vol lijden als toekomst overschiet? dan doemt de grote paradox op : werkt de verzorgende op dat tijd mee aan de vervolg van het lijden van een medemens? voor een verzorgende is dat niets minder dan de wereld op zijn kop, want zijn doel was toch de levenskwaliteit van zijn patiënt te verbeteren? caroline volgde een leif-cursus en marleen had een confronterende ervaring van euthanasie bij een van haar patiënten, dat bracht hen beide in nauw voeling met het werk van professor distelmans en projecten als leif en het centrum topaz. Hun bijeen inzicht was dat er vaderlands geen betere informatiebron te vinden is over de problematiek van het levenseinde dan het werk van prof. Distelmans. Het uitslag was een aansporing aan prof. Distelmans om een interpretatie te beminnen over dit stellingname in affligem en er tegelijkertijd een soort netwerk-event van te cre\xebren waarbij ruil van ervaringen denkbaar is. Daarbij wordt de winst van dat event gekoppeld aan 2 goede doelen ; enerzijds het centrum topaz en voorts aan levenswandel aalst, het event dat uitgerekend tot doel heeft om mensen die strijden strijdig kanker uit hun isolement te halen en hun levenskwaliteit te verbeteren.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.