De eerste zitting van ‘Operatie Propere Handen’: “Competitievervalsing is bewezen”

de tuchtprocedure voor de geschillencommissie hoger beroep van de kbvb is zaterdagochtend van lanceren gegaan met de vrijwillige tussenkomsten van de belanghebbende partijen. Voor de advocaten van voetbalclubs beerschot wilrijk, sporting lokeren en tubeke zijn de feiten bewezen. “de telefoontaps zijn overduidelijk”, aldus pleitbezorger walter van steenbrugge namens lokeren. “kv mechelen én waasland-beveren hebben de boel belazerd. De sancties die geëist wordt door de bondsprocureur zijn terecht. Ze hebben geen plek in de opperste afdeling. ” het was thomas gillis, pleitbezorger van beerschot wilrijk, die op inherent petitie de vleugelspeler mocht afbijten. Hij wees op het figuurlijk gewichtigheid van deze zaak. “matchfixing is een ongezond die het volleybal in zijn kern aantast”, citeerde hij uefa-voorzitter ceferin. “het is dus een van de belangrijkste missies van uefa om deze afdingen aan te pakken”, aldus gillis. De pleitbezorger drukte de drie leden van de geschillencommissie hoger beroep op het hart om rekening te houden met de directe en indirecte effecten van matchfixing, alvorens hij een verhaal van de feiten gaf. “iedereen die het colonne gelezen heeft, weet dat er op 11 maart daden van competitievervalsing zijn gebeurd. Aan de telefoontaps hebben we genoeg”, concludeerde gillis na een pleidooi van zo’n halfuur. Ook tubeke kwam tussen, overmits de waals-brabanders traceren dat kv mechelen moet degraderen naar de eerste amateurklasse. In dat geval kan tubeke, dat sportief degradeerde, in 1b blijven. “de bondsprocureur heeft zijn schuldvordering ingesteld op een foutieve interpretatie van wetsartikel b2008 van het bondsreglement”, aldus de pleitbezorger van tubeke, die stelde “dat er niet de geringste twijfel over bestond dat er daden van competitievervalsing zijn gebeurd”. Walter van steenbrugge : “er kan geen enkele gerede twijfel bestaan dat er door kv mechelen én waasland-beveren aan matchfixing is gedaan”ook walter van steenbrugge, die optrad namens lokeren, verwees naar de telefoontaps om zijn pleidooi potentieel bij te zetten. “dat zijn onvervalste, rauwe bewijzen waarover geen twijfel bestaat. ” van steenbrugge stelde dat kv mechelen de instigator was, maar dat waasland-beveren heel verstaanbaar heeft meegewerkt. Hij laakte in een geanimeerd pleidooi van 30 minuten ook de rol van spelersmakelaar dejan veljkovic “wiens tentakels reikten tot bij de bond, de spelers, de bestuurskamers van de voetbalclubs, de scheidsrechters en zelfs de journalisten”. Walter van steenbrugge foto : photo news “als lokeren naar 1b gaat, betekent dat het kerkhof, het einde van een figuurlijk club. We begeren niet dat de competitie bevolkt wordt door bedriegers, door valsspelers. Onze belangen zijn dus groot. Er is op een onwaarschijnlijke manier bedrogen door de beleidsmakers van kv mechelen en waasland-beveren. Er is in die bewuste duel geen bal tussen de palen getrapt door waasland-beveren. De telefoonbedrijf spreekt voor zich. Waasland-beveren kan niet zeggen dat ze het allen niet gevierd hebben. 100. 000 euro, 200. 000 euro? het kan mij allen niet schelen. Men is akkoord gegaan om te vervalsen, zoveel is zeker. Er is hier sprake van bedrog van het zuiverste soort. Dat is niet uit te leggen. Ik heb de uefa ingeschakeld en om een afspraak gevraagd. Er kan geen enkele gerede twijfel bestaan dat er door kv mechelen én waasland-beveren aan matchfixing is gedaan. De poging alleen al is voldoende. En er is niet aan meldingsplicht gedaan. Er is geen discussie : de feiten zijn bewezen. Gelukkig zijn er telefoontaps én verhoren. Ze hebben de boel belazerd. De sancties die geëist wordt door de bondsprocureur zijn terecht. Ze hebben geen plek in de opperste afdeling. ”supportersclubs kv mechelen : “de rechten van verweerschrift zijn geschonden”ook malinois supportersorgaan en kv mechelen steun kwamen nog aan het woord. Die hadden het bovenal over procedureproblemen. Volgens hen had de vervolging op onderstel van wetsartikel b1711. 141 in het bondsreglement vóór 15 juni 2018 moeten gebeuren, en kan kv mechelen niet meer gestraft worden. “wij vragen de suspensie van de procedure. Waarom? overmits volgens ons de rechten van verweerschrift zijn geschonden. Daarenboven stel ik vast dat pleitbezorger van steenbrugge niet alleen voor sporting lokeren optreedt maar ook voor club brugge-trainer ivan leko, destijds verhoord in het lopende strafdossier. Hij heeft dus wèl toegang tot het strafdossier. Wij niet. Dat is niet eerlijk. Er steekt inmiddels, na de redding van kv mechelen door mark uytterhoeven, 5, 2 miljoen euro aan kracht van kv-supporters in de club. Al die aanhang hebben geen uitsluitend gewichtigheid bij competitievervalsing. ” bondsprocureur kris wagner foto : photo news opvallend : de twee tussenkomende supportersvereningen van kv mechelen zijn absoluut niet overtuigd van de schuldvordering van het bondsparket. Zij blijven de club, en dus bij uitvergroting ook de vier tijdens vuur liggende bestuursleden steunen. “volgens onze papieren visie is er geen sprake geweest van competitievervalsing. ”advocaten veljkovic : “de voetbalbond en veljkovic hadden bondgenoten kunnen zijn”vervolgens kwamen advocaten kris luyckx en bart verbleen, die gedragswijze voor “spijtoptant” dejan veljkovic, aan het woord. De servische huizenmakelaar, spilfiguur in operatie propere handen, liet zich niet zien. De advocaten accentueren nogmaals dat ze hopen dat dejan veljkovic pas zometeen voor geschillencommisie hoger beroep hoeft te verschijnen. Net overmits hij in een speciale situatie zit als “pentiti”, zeg maar spijtoptant. “hij bevindt zich in een moeilijke situatie. De voetbalbond en veljkovic hadden bondgenoten kunnen zijn. Dat is een gemiste kans. ” lees : de servische huizenmakelaar, jarenlang een loopje nemend met de voetbalregels, ziet er geen graten in om nu alsnog tezamen te werken met de instanties die hij belazerde. Kris luyckx foto : photo news “het memorandum met het federaal parketvloer wordt bekrachtigd binnenkort. Dat wil zeggen dat het strafrechtelijke luik met veljkovic dan is afgerond en veljkovic dan wèl vrij zal kunnen spreken voor deze tuchtrechtbank. Wat hij als spijtoptant heeft verteld is nou maar geweten door vier politieagenten. De inhoud ervan is nou zeer benard om te delen. ”kris luyckx suggereerde dat het in een zometeen stadium interessant kan zijn om veljkovic uit te nodigen. “er zijn trainers die geld hebben verdiend aan transfers van spelers. Of aan het opstellen van defini\xebren spelers. Dat zal zometeen blijken en is volgens onze papieren visie ook competitievervalsing. Nu kunnen we daar nog niet vrij over spreken. ”“men vervolgt meneer veljkovic hier vandaag op onderstel van een onvolledig dossier. Zijn verklaringen in het strafdossier moeten nog afgetoetst wordt bij mensen waarover hij verklaringen aflegt. Pas dan, als de beschermende maatregelen doodgaan, dan kan hij hier uitgenodigd wordt om defini\xebren verklaringen af te leggen. ”advocaten walter mortelmans : “wat met zijn vermoeden van onschuld? ”de antwerpse huizenmakelaar walter mortelmans staat terecht overmits hij benaderd werd door kv mechelen-bestuurder thierry steemans. Mortelmans had immers spelers bij kv mechelen én vier bij waasland-beveren. En dus werd hij benaderd in de week voor de cruciale match. Na enig aandringen had hij aan steemans toelaten verstaan “dat er met olivier myny gepraat kon worden. ” mortelsmans werd verdedigd door gewezen senator hugo vandenberghe. Hij stelde dat mortelmans niets te verwijten valt in dit vertelsel van mogelijke competitievervalsing. “de voetbalbond krijgt inzake in het strafdossier als burgerlijke partij. En wij staan hier voor een tuchtcommissie verdiept door de voetbalbond en avonturen een wereldomvattend beroepsverbod van drie jaar. Dat kan toch allen niet. Wat met het vermoeden van onschuld van meneer mortelmans? ” pleitbezorger hugo vandenberghe en huizenmakelaar walter mortelmans foto : olivier matthys mortelmans’ tweede pleitbezorger voegde daar nog aan toe : “mijn cliënt kent een vlekkeloze carrière van 25 jaar als makelaar. Men voert hier een procedure op een drafje om de voetbalkalender klaar te hebben en europese tickets uit te delen. Wat verwijt de bondsprocureur ons? dat hij telefonische contacten had met thierry steemans, geldelijk directeur van kv mechelen. Er werd gepolst of olivier myny wel voluit zou gaan. Er zou volgens de bondsprocureur verwoord zijn dat myny zich moest inhouden. ”“er zijn jazeker telefonische contacten geweest met thierry steemans. En er is jazeker gesproken over animo van kv mechelen voor olivier myny. Dat was al langere zo. Hij heeft dan jazeker verwoord dat hij eens met myny zou gaan klappen. Dat ze hunne shit in mechelen zelf maar oplossen”, zei mortelmans volgens zijn advocaten toen hij aan anderen liet uitschijnen dat kv mechelen hem benaderde “om iets te regelen”. “er is nimmer gesproken over geld. De ondervragen van olivier myny en huizenmakelaar thomas troch bevestigen dat ook. Ik stel mij dan ook de verzoekschrift : wat staat onze cliënt hier re\xebel voor deze geschillencommissie te doen? het is ons faliekant onduidelijk. ” walter mortelmans nam tot slot zelf het woord. “ik zit al 25 jaar in het vak en heb nimmer aan matchfixing deelgenomen. Nooit. Ik sta voor waarheid en eerlijkheid. ”advocaat thomas troch : “er is nimmer gesproken over een concreet geldelijk petitie voor olivier myny”makelaar thomas troch verdedigde zich met verhouding tot een telefoontje met zijn cliënt, waasland-beveren-speler olivier myny. “hij heeft uitsluitend met zijn client olivier myny gebeld en verwoord dat er nog steeds animo kv mechelen was. Laat verstaanbaar zijn : er is nimmer gesproken over een concreet geldelijk voorstel”, zei zijn advocaat. Nimmer ging het over “speel goed, of speel gering, en er navolgen een bepaald contract. Het enige wat hij verwoord heeft : “olivier, als je scoort, ga dan niet glijdend voor de tribune van kv mechelen vieren. ” verklaar de schuldvordering ongegrond. En in ondergeschikte orde : wetmatigheid een confrontatie met olivier myny : daaruit zal zijn onschuld blijken. Mijn cliënt verdient in het allerslechtste scenario hoogstens een berisping. ”makelaar davy roef vecht anti tranen : “ik heb mezelf niets te verwijten”en ook de pleitbezorger van evert maeschalck, de huizenmakelaar van doelman davy roef, was duidelijk. “mijn cliënt had geen meldingsplicht. En twee : hij heeft doelman davy roef niet benaderd om defini\xebren handelingen te stellen. De verzoekschrift om davy roef te benaderen is zelfs nimmer gekomen. Het bondsparket poneert dat, maar waar haalt men dat? ze zaten, een dag nà de bewuste duel kv mechelen – waalsand-beveren, jazeker samen. Waarover? het doorspreken van een contract rond keepershandschoenen. ” evert maeschalck foto : photo news ook maeschalcks pleitbezorger haalt aan dat er geen sprake was van meldingsplicht. ”om de simpele motief dat er ook niets te veiligheidsfunctionaris viel. ” de huizenmakelaar zelf, vechtend anti de tranen : “ik heb mezelf niets te verwijten. Heb steevast onberispelijk gehandeld. Het is zeer pijnlijk om in deze zaak betrokken te worden. ”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.